Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Rất nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt