Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Sai, do không được tham mưu tốt!