Giám đốc Sở GTVT Gia Lai được luân chuyển làm Bí thư huyện