Giám đốc nổ súng bắn nhau giữa đường ở Đồng Nại bị bắt