Giám đốc Công an Quảng Nam nói về kết luận nguyên nhân tai nạn 13 người chết