Giám đốc bệnh viện huyện bất ngờ xin thôi việc khi được điều động