Giám đốc bệnh viện dùng "tuyệt chiêu" để người mẹ bỏ đi đến nhận lại con