Giảm 1.000 tỉ đồng/km đường sắt: Có "mùi" tiêu cực không?