Giải thoát chàng trai có "cậu nhỏ" lớn nhất thế giới khỏi bi kịch