Giải mã loại thuốc khiến hơn 10.000 em bé mang dị tật