Giải HBF 01 – Pro Boxing Tournament 2018: Áp dụng thể thức thi đấu chuyên nghiệp