Giải cứu thanh niên nghi 'ngáo đá' leo trụ điện cao thế ở Sài Gòn