Giải cứu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ dưới hầm nhà vệ sinh