Giá xăng tăng liên tục: Gánh nặng trước mắt, nguy cơ khó lường