Giá xăng ngày mai sẽ tăng, chấm dứt chuỗi giảm liên tục?