Giá xăng đầu năm 2018: Giữ nguyên giá xăng, tăng giá dầu