Giá vàng hôm nay 9/8: Donald Trump ra 1 quyết định, vàng chìm xuống đáy