Giá vàng hôm nay 8/9 trượt xuống, tỷ giá USD nhích lên