Giá vàng hôm nay 7/11: Thời điểm nhạy cảm, nhấp nhổm tăng vọt