Giá vàng hôm nay 6/8: Nhiều nỗi lo nhấn chìm giá vàng

12/0,478