Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng chìm sâu, ôm tiền chờ thời

15/1,086