Giá vàng hôm nay 6/11: Bất an ôm vàng, chờ thời bán ra