Giá vàng hôm nay 4/11: Lặng sóng trước cuộc đổi ngôi