Giá vàng hôm nay 20/7: Giảm không điểm dừng, xuống đáy mới

12/0,677