Giá vàng hôm nay 16/3: Tăng vọt, phòng thủ trước thời kỳ biến động mới