Giá vàng hôm nay 15/7: Cuộc chiến dìm vàng chìm sâu