Giá vàng hôm nay 15/11: Áp lực 10 ngàn tỷ USD, dồn vàng xuống đáy

13/0,815