Giá vàng hôm nay 13/8: Giảm sâu, báo hiệu 1 tuần đen tối