Giá từ 789 triệu đồng, Kia Sorento ở Việt Nam có gì?