Giá tiêu hôm nay 7/11: Hàng chục nghìn trụ tiêu bị bão số 12 thổi bay, giá tiêu sẽ tăng?