Giá tiêu hôm nay 22/11 dưới 80.000 đ/kg; Mỹ, EU yêu cầu ngặt nghèo thế nào với tiêu nhập khẩu?