Giá tiêu hôm nay 1/8: Tiệm cận mức thấp nhất 50 năm

12/1,290