Giá nông sản hôm nay 9/8: Giá cà phê thấp nhất trong 50 năm, giá tiêu tăng trở lại