Giá nông sản hôm nay 9/11: Cà phê giảm tiếp 300 đ/kg, giá tiêu lẹt đẹt dù bị bão số 12 tàn phá

19/1,427