Giá nông sản hôm nay 6/8: Giá tiêu giảm 'nguy hiểm', giá cà phê giảm nhẹ