Giá nông sản hôm nay 3/4: Giá tiêu giảm, nông dân hoãn bán ra, giá cà phê đứng yên