Giá nông sản hôm nay 27/7: Giá cà phê trượt dốc, giá tiêu lùi sâu hơn

12/0,982