Giá nông sản hôm nay 27/11: Giá cà phê Robusta kéo dài chuỗi giảm, giá tiêu không có nhiều thay đổi

13/1,177