Giá nông sản hôm nay 2/8: Giá cà phê khó tăng mạnh, giá tiêu vẫn ảm đạm