Giá nông sản hôm nay 2/11: Giá cà phê tiếp tục giảm ngày thứ 6 liên tiếp, giá tiêu không tăng do sức mua yếu