Giá nông sản hôm nay 14/11: Giá cà phê tươi FairTrade lên tới 10.000 đ/kg, giá tiêu hết cơ hội tăng?

14/1,472