Giá nông sản hôm nay 13/11: Giá cà phê chưa trở lại được mức 40.000 đồng/kg, giá hồ tiêu không nhiều thay đổi