Giá nông sản hôm nay 11/8: Giá cà phê nhích nhẹ, giá tiêu đứng vững