Giá nông sản hôm nay 10/11: Giá tiêu giảm kỷ lục, sâu bệnh tấn công khiến bà con mất nghìn tỷ; giá cà phê tăng dè dặt

16/2,348