Giá lợn giảm, nhiều hộ chăn nuôi phải 'treo' chuồng