Gia Lai: Xử lý xe hết niên hạn sử dụng

Sở Giao thông-Vận tải vừa có Công văn số 407/SGTVT-QLPT&NL về việc phát hiện và xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe ô tô quá hạn kiểm định lưu thông trên địa bàn tỉnh.