Gia Lai: Xem xét xử lý đối tượng sử dụng súng trái phép