Gia Lai: Xe khách đang chạy, bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt