Gia Lai: Xế hộp nuốt trọn xe máy, một người nhập viện

20/0,460