Gia Lai: Vụ thu hoạch mía 2017-2018 - Ngăn chặn xe quá khổ, quá tải